De mobiele economie in Afrika bezuiden de Sahara

Volgens het laatste rapport van GSMA zijn meer dan 700 miljoen mensen in Afrika bezuiden de Sahara nog steeds offline en lopen zij het risico te worden uitgesloten van de opkomende digitale economie. Dat is 64% van de totale bevolking. Daarom is het Talk360's missie om Afrika met de wereld te verbinden. We overbruggen die afstand door iedereen in staat te stellen wereldwijd met vrienden en familie te praten, om nog maar te zwijgen van ons pan-Afrikaanse betaalplatform, dat de toegang tot de digitale economie zal verzekeren.

Wist u dat de penetratiegraad van mobiel internet in Afrika bezuiden de Sahara in 2020 28% bedroeg? Het laatste GSMA-rapport over de mobiele economie in Afrika bezuiden de Sahara schat dat dit percentage zal stijgen tot 39%, wat betekent dat maar liefst 626 miljoen mensen in Afrika bezuiden de Sahara in 2025 nog steeds geen mobiel internet zullen hebben.

Deze belangrijke feiten onderstrepen het belang van het verbinden van rurale en niet-verbonden gemeenschappen met de wereld, met technologieën zoals VoIP, waarmee de beller elk offline mobiel of vast telefoonnummer kan bereiken, zonder dat de ontvanger een smartphone of een internetverbinding nodig heeft.

De mobiele sector in Afrika bezuiden de Sahara zit in de lift. Tegen 2025 zal de penetratie van mobiele diensten 50% bedragen, een stijging met 4 procentpunten ten opzichte van 2020. Het aantal mensen met een mobiele internetverbinding zal tussen 2020 en 2025 met 12 procentpunten toenemen. Hoewel dit een aanzienlijke stijging is, vertegenwoordigt dit slechts 40% van de totale bevolking bezuiden de Sahara, waardoor meer dan 600 miljoen mensen geen verbinding hebben.

Deze feiten onderstrepen de behoefte aan betaalbare internationale beloplossingen van Talk360 voor mensen die geen verbinding hebben.

Dit zijn slechts een paar interessante feiten uit The Mobile Economy for Sub-Saharan Africa GSMA Intelligence Report 2021.

Begin vandaag met naar huis te bellen

Beltegoed
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.