Privacybeleid

Laatst bewerkt op 8 mei 2018

Privacybeleid

Dit privacybeleid bevat de privacybepalingen voor Talk360 B.V. gevestigd te Leusderend 32, Leusden en te bereiken via mail: info@www.talk360.com. Dit privacybeleid is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, en wat we ermee doen.

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van onze diensten zijn uw telefoonnummer. Wij zullen uw telefoonnummer gebruiken voor:

Om uw identiteit te verifiëren

Om uitgaande gesprekken voor u op te zetten.

Om uw Talk360-app te beheren

Voorkomen van bedrog, misdaad of fraude

Onze diensten personaliseren en optimaliseren

Voor interne operaties

De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig op basis van de volgende rechtsgrondslag:

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van maatregelen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Welke informatie over u wordt verzameld en hoe zullen wij die gebruiken?

Profiel Informatie

Bij het downloaden van de App of anderszins beginnen met het gebruik van de Diensten wordt u verzocht u bij ons te registreren en uw Talk360 account aan te maken. Door u te registreren geeft u ons toestemming om de volgende informatie te verzamelen, te gebruiken en op te slaan:

Telefoon

IP-adres

Naast het gebruik van deze informatie om u te kunnen voorzien van de Diensten die u aanvraagt, gebruiken, bewaren en/of kunnen wij de hierboven vermelde informatie als volgt bekendmaken:

Om uw identiteit te verifiëren (uw telefoonnummer wordt gebruikt als Talk360-belleridentificatie).

Om uitgaande gesprekken voor u op te zetten.

Om uw Talk360-app te beheren en u administratieve kennisgevingen, updates, kennisgevingen, waarschuwingen en mededelingen te verstrekken die relevant zijn voor uw gebruik van de Dienst.

Om informatie van u te verkrijgen, onder meer via enquêtes.

Om contact met u op te nemen via e-mail, SMS, telefoongesprek of anderszins om u te informeren over nieuwe producten, diensten of promoties die door Talk360 worden aangeboden (u kunt zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@talk360.com, met vermelding van uw telefoonnummer, e-mail en voor welke contactmethode u zich wilt afmelden.

Indien u in de Europese Unie woont, met het oog op de verstrekking van correcte btw-facturen.

Voor interne operaties, met inbegrip van het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, onderzoek, verbeteringen aan de Diensten, het opsporen van en beschermen tegen fouten, fraude of andere illegale activiteiten.

Wanneer wij van mening zijn dat het passend is om illegale of vermeende illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of daartegen op te treden.

Indien u ons niet de nodige persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij u onze diensten niet verlenen.

Adresboek

Wanneer u de app voor het eerst op uw apparaat installeert, wordt u gevraagd of u ons toegang wilt verlenen tot uw adresboek. Indien u hiermee instemt zal de Talk360 App toegang hebben tot de contactgegevens in uw adresboek op de apparaten die u voor de Diensten gebruikt (alleen namen en nummers). Alleen de app heeft toegang tot het interne adresboek. Wij slaan het niet op of hebben er geen toegang toe op onze servers.

Juiste opmaak van de telefoonnummers voor internationaal bellen.

Geef de naam van elke contactpersoon correct weer zoals hij in uw adresboek staat.

Synchroniseer uw contacten in het adresboek op uw toestel met de App.

Informatie over het gebruik

Overeenkomstig de gebruiken op de telecommunicatiemarkt verzamelt Talk360 bepaalde gebruiksstatistieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot de telefoonnummers en/of andere identificatiegegevens van de oproepende en de ontvangende partij, het tijdstip van aanvang, de duur van de oproep, de kwaliteit van de oproep, onderbrekingen ("oproepgegevens") en houdt het een oproepgegevensrecord ("CDR") bij voor elke oproep die via het systeem verloopt. De Gespreksgegevens worden verzameld en het CDR wordt bijgehouden voor factureringsdoeleinden en ter verbetering van de Diensten en om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving.

Wij kunnen ook informatie verzamelen en opslaan over uw gebruik van en interactie met de Services, inclusief gesprekken, informatie daarover, gebruik van de Service per geografisch gebied, apparaat- en verbindingsinformatie IP adres, apparaat capaciteit, bandbreedte, web browser software, verwijzende website, statistieken over paginaweergaven, netwerk type en verkeer van en naar onze Site of App. Dergelijke informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van onder andere cookies, ad-identifiers en andere toepasselijke tracking tools.

Wij verzamelen deze informatie met het oog op:

Verbetering van onze Diensten, bijvoorbeeld door ons te helpen bugs te verhelpen of door updates van de Diensten te verstrekken.

Het voorkomen van bedrog, misdaad of fraude (het kan ook nodig zijn dat wij uw informatie doorgeven aan fraudebestrijdingsinstanties en andere organisaties die betrokken zijn bij misdaad- en fraudepreventie).

Om onze Diensten, promotionele inhoud en advertenties aan u te personaliseren en te optimaliseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de informatie die wij verzamelen via cookies, advertentie-identifiers en soortgelijke technologieën gebruiken om u advertenties te tonen waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

Om rapporten, analyses of soortgelijke diensten te maken voor gebruik door ons ten behoeve van onderzoek of bedrijfsinformatie, bijvoorbeeld om potentiële problemen of trends met onze Diensten op te sporen.

Zoals anders uitdrukkelijk bepaald in dit Beleid of zoals vereist door de wet.

Wij maken gebruik van Google Analytics of een andere analytics service provider met betrekking tot zowel de Site als de App om gegevens te verzamelen, bij te houden, te creëren en rapporten te ontvangen van statistieken met betrekking tot het gebruik daarvan.

Google Analytics is een web analytics oplossing die bepaalde informatie over het gebruik van een website of app verzamelt en analyseert. Het kan cookies toevoegen aan uw computer of apparaat of bestaande cookies lezen wanneer u onze Site bezoekt of interacteert met bepaalde delen van onze App. Door gebruik te maken van onze Site of de App geeft u toestemming voor het gebruik door Google van de over u verzamelde gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bovendien, wanneer u onze App gebruikt, kunnen wij ook automatisch uw Google Reclame ID registreren (indien u een Android toestel gebruikt), voor reclame of analytische doeleinden. De Google Advertising ID is een anonieme identificatiecode, verstrekt door Google Play services. Als uw apparaat een Google-reclame-ID heeft, kunnen we deze verzamelen en gebruiken voor reclame- en gebruikersanalysedoeleinden. Als uw apparaat geen Google-reclame-ID heeft, kunnen we andere persistente identificatiemiddelen gebruiken. Als u een Google-account en/of een Android-apparaat hebt, kunt u zich afmelden voor gerichte reclame op uw apparaat. U kunt dit doen door te klikken op het menupictogram om de lijst met apps weer te geven, vervolgens het pictogram Google-instellingen te zoeken en te selecteren, vervolgens "Advertenties" te zoeken en te selecteren en het vakje "Op interesse gebaseerde advertenties uitschakelen" aan te vinken. Daarnaast, of als alternatief, kunt u de Android-reclame-ID van uw apparaat resetten, waardoor uw apparaat wordt losgekoppeld van advertentiegerichte profielen op basis van de Android-reclame-ID die van kracht was voordat deze werd gereset. U kunt dit doen door te klikken op het menupictogram om de lijst met apps weer te geven, vervolgens het pictogram Google-instellingen te zoeken en te selecteren, vervolgens "Advertenties" te zoeken en te selecteren en vervolgens "Reclame-ID opnieuw instellen" te selecteren. Merk op dat Android-instellingenmenu's kunnen verschillen tussen fabrikanten van apparaten en dat deze instructies mogelijk niet nauwkeurig zijn voor uw apparaat. U dient de instellingen en instructies van Google te raadplegen voor de meest actuele informatie over instellingen.

Bovendien kunnen wij communiceren met de SMS-inbox van uw telefoon voor de activering van de dienst.

Opslag van informatie

De informatie die wij verzamelen en die voor u noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van onze diensten, wordt maximaal twee jaar bewaard. Ook als u niet actief gebruik maakt van onze diensten. Na twee jaar verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij alle labels verwijderen die te herleiden zijn naar een specifiek persoon. Wat overblijft zijn de statistische gegevens die voor ons gebruikt worden om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze diensten.

Informatie delen

Wij zullen uw gegevens alleen delen met derden die nodig zijn om u de best mogelijke diensten te kunnen bieden. De derde partijen die hierbij betrokken zijn, zijn:

Telecom providers;

Analytics & marketing aanbieders

Aanbieders van berichten

Met uw toestemming (inclusief zoals uiteengezet in dit Beleid).

Zoals redelijkerwijs noodzakelijk is om de Diensten aan u te verlenen (bijvoorbeeld door informatie te verstrekken aan leveranciers die wij kunnen gebruiken om de Diensten te verlenen of om met u te communiceren).

Wanneer dat nodig is om uw instructies uit te voeren (bijvoorbeeld om een betalingsopdracht te verwerken, moeten wij uw gegevens aan onze betalingsverwerkers verstrekken).

Wanneer de hulp van een dergelijke derde noodzakelijk wordt geacht om ons in staat te stellen u te informeren over nieuwe producten, diensten, promoties of andere betaalmethoden en, indien van toepassing, te helpen bij de registratie van uw kredietkaart.

Wanneer uw gegevens op anonieme en geaggregeerde basis zijn, wat betekent dat u er niet persoonlijk mee kunt worden geïdentificeerd.

Zoals wij redelijkerwijs geloven dat is toegestaan door wet- of regelgeving.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de Talk360 Servicevoorwaarden en/of andere overeenkomsten met u te handhaven of toe te passen; of om de rechten, eigendom of veiligheid van Talk360, onze gebruikers of anderen te beschermen.

In het geval van een verkoop van de activa van Talk360 of een bedrijfsherstructurering, of als gevolg van een wijziging in de zeggenschap over Talk360 of een van zijn groepsmaatschappijen, of ter voorbereiding van een van deze gebeurtenissen. Elke derde partij waaraan de activa of Talk360 (of een van de groepsmaatschappijen) worden overgedragen, zal het recht hebben om de informatie die u ons verstrekt te blijven gebruiken op de manier die in dit beleid is uiteengezet.

Daarnaast kunnen wij gebruik maken van externe reclamebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u de Site heeft bezocht en/of de App heeft gedownload. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken (maar geen informatie die uw naam, adres, email adres of telefoonnummer bevat) over uw bezoeken aan de Site en andere websites om advertenties aan te bieden over goederen en diensten die voor u interessant zijn.

Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of een ander land waar Talk360 of zijn filialen, dochterondernemingen of agenten faciliteiten hebben. Door gebruik te maken van de diensten stemt u in met een dergelijke overdracht van de gegevens buiten uw land.

U kunt de levering van promotionele berichten van Talk360 stopzetten door contact op te nemen met ons klantenserviceteam op (support@talk360.com). Deze communicatiekeuzes zijn niet van toepassing op verplichte dienstmededelingen die als onderdeel van de Diensten worden beschouwd en die u periodiek kunt ontvangen tenzij u de App verwijdert.

Mededelingen, kennisgevingen, enz.

Wij kunnen u berichten sturen over promoties, updates, storingen, waarschuwingen en andere soorten berichten met betrekking tot promotionele en technische aspecten en/of de bruikbaarheid van de App en andere delen van de Diensten.

Wij kunnen u af en toe vragen om informatie te verstrekken over uw ervaringen met het gebruik van de App of andere delen van de Diensten die zal worden gebruikt om de kwaliteit en de levering van de Diensten te verbeteren. U bent niet verplicht om dergelijke informatie te verstrekken. Alle informatie die vrijwillig door u wordt verstrekt in verband met een onderzoek waaraan u deelneemt, wordt gebruikt voor het beoordelen van deze feedback en het verbeteren van de Diensten.

Talk360 kan van tijd tot tijd telefonisch, per sms of via een ander geschikt informatiekanaal contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van nieuws over Talk360 en de diensten, waaronder nieuwe producten, campagnes, promoties en betaalmethoden.

Wijzigingen in het beleid

Wij innoveren voortdurend en zoeken naar nieuwe manieren om onze Diensten te verbeteren. Daarom behouden wij ons het recht voor om dit Beleid te allen tijde met of zonder kennisgeving bij te werken of te wijzigen om dergelijke verbeteringen of andere wijzigingen in ons bedrijf weer te geven. U stemt ermee in het Beleid regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. U stemt ermee in dat uw voortgezet gebruik van de Diensten nadat wij een herzien Beleid hebben gepubliceerd, uw aanvaarding van het herziene Beleid inhoudt. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van het Beleid, dient u de Diensten niet te gebruiken.

Klachten

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Dit kan via de website van de AP.

Toegang tot uw persoonlijke informatie

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, aanvullen of verwijderen, of als u andere vragen hebt in verband met dit beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@talk360.com.

Bel vandaag nog naar huis.

Beltegoed
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.