Het fortuin aan de voet van de piramide

De meeste mensen die in gemeenschappen met weinig dienstverlening wonen, hebben geen toegang tot een stabiele internetverbinding, hebben het geld niet voor de producten of diensten, of missen de informatie over hoe ze die kunnen gebruiken.

Dit is maar één voorbeeld van hoe de BOP-markt (bottom of the pyramid) heel anders is dan de traditionele markt. Omdat onderbediende gemeenschappen de kern vormen van alles wat we bij Talk360 doen, zijn we van de traditionele aanpak afgestapt om beter bij hun markt aan te sluiten.

Onze gelokaliseerde aanpak omvat ons team van lokale agenten in Zuid-Afrika, die ons helpen onze gebruikers te informeren over het gebruik van de app, het verkrijgen van airtime, en nog veel meer. Nog belangrijker, we vragen om hun feedback om ons product aan te passen aan hun specifieke behoeften.

Zo zorgen we er voortdurend voor dat de Talk360 internationale bel app betrouwbaar, makkelijk te gebruiken en betaalbaar is. Vergeleken met westerse standaarden is het laagste bedrag aan belkrediet dat je kunt kopen bijvoorbeeld €5, terwijl in Zuid-Afrika het laagste bedrag €0,30 cent is. Alleen als we onze manieren veranderen, kunnen we de BOP bereiken en hen toegang geven tot digitale diensten.

Ook onderbediende gemeenschappen maken deel uit van de wereld. Dus waarom zouden we ze niet opnemen?

Bij Talk360 geven we de minderbedeelden een stem door een app te maken die plaatsen zoals Zuid-Afrika via de telefoon met de wereld verbindt, zelfs als er aan de kant van de ontvanger geen internetverbinding is.

Door onze app, verbonden we 2 miljoen mensen in 190+ landen in 2021 en tellen nog steeds meer en meer elke dag!

"Wij geloven dat iedereen met de wereld verbonden moet zijn." Mede-oprichter Hans Osnabrugge"

Talk360 heeft een speciale focus op gemeenschappen over de hele wereld die onderbediend zijn, wat neerkomt op 4 miljard mensen over de hele wereld. Ons doel is om hen te verbinden met de rest van de wereld. "We streven ernaar om een positieve impact te creëren, niet alleen voor onze gebruikers, maar voor de gemeenschap in het algemeen." (Dean Hiine)

Bij Talk360 heeft Afrika een speciale plaats in ons DNA, niet alleen omdat Dean Hiine, onze medeoprichter en algemeen directeur voor Afrika, Zuid-Afrikaan is. Maar ook omdat we geloven dat Afrika de plek is waar we een positieve impact kunnen creëren. Door onderbediende gemeenschappen opnieuw met de wereld te verbinden, maakt iedereen in Afrika deel uit van iets groots! Met Talk360 hebben Afrikanen nu de mogelijkheid om contact te maken met hun geliefden, ongeacht waar ter wereld ze zich bevinden, en kunnen ze hindernissen zoals connectiviteitsproblemen en verspreide portemonnees overwinnen.

Wanneer bedrijven hun markten onderzoeken, richten de meeste bedrijven zich alleen op de top van de piramide. Maar is dat de enige manier om een bedrijf op te bouwen? In het boek "The Fortune at the Bottom of the Pyramid", dat een bron van inspiratie is voor Talk360, betoogt auteur C.K. Prahalad dat er een fortuin aan de onderkant van de piramide ligt en illustreert hij waarom het heel belangrijk is om daarin te investeren.

Wat is de Bottom of the Pyramid (BOP)?

"Al het inkomen in de wereld kan worden gevat in de vorm van een economische piramide. Aan de top van deze piramide zijn de mensen welvarend en hebben zij talrijke mogelijkheden om een hoog inkomensniveau te genereren. Aan de onderkant van deze piramide (de BOP) leven meer dan 4 miljard mensen die van minder dan $2 per dag moeten leven." C.K. Prahalad.

In de bovenstaande figuur richten de meeste bedrijven zich op de niveaus 1 en 2. Door alleen op deze niveaus te focussen, worden echter 4 miljard mensen buiten beschouwing gelaten die geen toegang hebben tot de wereld. Dit creëert een kloof die alleen maar groter wordt met de snelle technologische vooruitgang van vandaag. Talk360 is opgericht met de missie om gedeelde waarde te creëren voor gemeenschappen die nog geen aansluiting hebben, door het leveren van een betrouwbare, betaalbare en eenvoudig te gebruiken digitale dienst met een lokale aanpak. Op die manier verbindt Talk360 achtergestelde gemeenschappen die niet over de noodzakelijke diensten beschikken, met de rest van de wereld.

Begin vandaag met naar huis te bellen

Beltegoed
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.